สร้างโรงงาน

วิธีที่โรงงานสามารถปรับแต่งของความต้องการก๊าซธรรมชาติ

Posted by admin on June 21, 2014
สร้างโรงงาน / Comments Off on วิธีที่โรงงานสามารถปรับแต่งของความต้องการก๊าซธรรมชาติ

วิธีที่โรงงานสามารถปรับแต่งของความต้องการก๊าซธรรมชาติ

ความต้องการก๊าซธรรมชาติ บริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาโรงงานในท่ามกลางของการจัดหาก๊าซธรรมชาติตัดออกโดยผู้ผลิตรัสเซียแก๊ซต้องการผู้รับเหมาสร้างโรงงาน สินค้าคงคลังก๊าซของยูเครนจะหดตัวภายในเดือนบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน แต่นักวิเคราะห์ในแง่ดีว่าการหยุดชะงักจะไม่นานว่าบริษัท รับเหมาสร้างโรงงาน

รับเหมาสร้างโรงงานแก๊ซหยุดการจัดหาก๊าซให้ยูเครน รับเหมาก่อสร้างโรงงานในวันจันทร์และตัดเตือนอาจลดปริมาณของก๊าซไหลไปยังส่วนที่เหลือของยุโรป บริษัทรับเหมาสร้างโรงงานผ่านยูเครนหากข้อพิพาทการกำหนดราคาและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียและยูเครนจะไม่ได้รับการแก้ไขบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ต้องการผู้รับเหมาสร้างโรงงาน

วิธีที่โรงงานสามารถปรับแต่ง รับเหมาสร้างโรงงาน

“ความแตกต่างระหว่างต้องการผู้รับเหมาสร้างโรงงาน ทั้งสองฝ่ายยังคงมีขนาดใหญ่” เลสลี่ปัลที-Guzman นักวิเคราะห์อาวุโสของก๊าซทั่วโลกสำหรับกลุ่มยูเรเซียกล่าวว่ารับเหมาโรงงาน “เราอาจไม่เห็นความละเอียดทันที แต่ … มันไม่ได้อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่ายที่จะเห็นการหยุดชะงักบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานในระยะยาว.”

ไมเคิลบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ศาสตราจารย์ของพลังงานทั่วโลกที่สหราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยวอร์วิกโรงเรียนธุรกิจกล่าวว่า “ทุกคนเป็นผู้แพ้จนมุมนี้ต้องการผู้รับเหมาสร้างโรงงาน”

ตามที่ปัลทีรับเหมาโรงงาน สินค้าคงเหลือก๊าซสหภาพยุโรปเป็น 64 เปอร์เซ็นต์เต็มและยูเครนเป็น 42 เปอร์เซ็นต์เต็มออกจากทั้งสองไม่สามารถที่จะรักษาความต้องการต้องการผู้รับเหมาสร้างโรงงาน ของพวกเขาสำหรับความยาวมากยูเครนนำเข้าร้อยละบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ของก๊าซธรรมชาติมันบริโภคในปี 2012 จากรัสเซียและผลิตส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 37 ในประเทศตามที่สหรัฐอเมริกาบริษัท รับเหมาสร้างโรงงาน วัสดุสิ้นเปลืองก๊าซธรรมชาติประมาณ บริษัท รับเหมาสร้างโรงงานเปอร์เซ็นต์ของยูเครนความต้องการพลังงานและประมาณหนึ่งในห้าของการจัดหาก๊าซธรรมชาติของสหภาพยุโรปไหลผ่านยูเครนบริษัท รับเหมาสร้างโรงงาน TSR planning & construction co.,ltd.