เครื่องปั่นไฟ

ประเภทเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟ

Posted by admin on September 26, 2021
เครื่องปั่นไฟ / Comments Off on ประเภทเชื้อเพลิงเครื่องปั่นไฟ

เครื่องปั่นไฟสามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท ดีเซล เบนซิน โพรเพนเหลว และก๊าซธรรมชาติ

เครื่องปั่นไฟเชื้อเพลิงดีเซล

ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงยอดนิยมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือได้และใช้งานได้ค่อนข้างถูกกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพน ดีเซลในปัจจุบันมีการเผาไหม้ที่สะอาดมากและไม่สูบบุหรี่ น้ำมันดีเซลยังเก็บได้อย่างปลอดภัยกว่าน้ำมันเบนซินและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติและโพรเพน

เครื่องปั่นไฟสำรองสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพนได้ เครื่องปั่นไฟสำรองเชื่อมต่อกับสายสาธารณูปโภคและดึงเชื้อเพลิงเมื่อจำเป็น เลือกระหว่างเครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติและเครื่องกำเนิดโพรเพนตามสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่มีการบำรุงรักษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านี้ เครื่องกำเนิดก๊าซธรรมชาติและโพรเพนสามารถไวต่อทั้งแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาตร ดังนั้นการเชื่อมต่อคุณภาพสูงจึงมีความสำคัญ

เครื่องปั่นไฟเบนซิน

เครื่องปั่นไฟราคาถูกแบบพกพาราคาถูกมักใช้น้ำมันเบนซินและถือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน ไม่สามารถเก็บน้ำมันเบนซินไว้ได้นานนัก ดังนั้นให้พิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบพกพาหากคุณต้องการเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน

รักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณให้เย็นอยู่เสมอ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องการระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป เช่นเดียวกับมอเตอร์อื่นๆ มอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสร้างความร้อนขึ้นเล็กน้อย โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เร็วกว่าจะทำให้เกิดความร้อนมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ช้ากว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นสำหรับตลาดอเมริกาเหนือทำงานที่ความเร็วสองระดับ: 1800 RPM หรือ 3600 RPM โดยทั่วไปแล้วมอเตอร์ 1800 RPM จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าและทำงานเงียบกว่า มอเตอร์ 3600 RPM มีขนาดเล็กและเบากว่า